Zoeken in:

Reglementen

Leden van de Federatie committeren zich bij hun aanmelding aan de Statuten, Reglementen en Protocollen van de TMV.

Momenteel kent de Federatie TMV de volgende regelingen:

- Statuten
- Reglement Erecode leden Federatie TMV
- Reglement Commissie van Beroep Federatie TMV
- Reglement Definities Federatie TMV
- Reglement Examens Federatie TMV - algemeen
- Reglement Gedrags- en Beroepsregels Federatie TMV
- Reglement Kamers Federatie TMV
- Protocol Kascommissie Federatie TMV
- Protocol verantwoordelijkheden en taken Hoofdbestuur en Secties Federatie TMV
- Algemene voorwaarden