Zoeken in:

De secties

De gecertificeerde taxateurs, makelaars, en veilinghouders zijn onderverdeeld in verschillende secties, welke weer onderverdeeld zijn in diverse vakgebieden.
Momenteel onderscheiden we de volgende secties:

Onder "overigen" vallen bijvoorbeeld “paarden en pony’s”, “muziekinstrumenten”, “merken en modellen” etc., die geen eigen sectie hebben, omdat de groep deskundigen daarvoor te klein is.
Iedere sectie heeft een eigen bestuur bestaande uit maximaal vijf bestuursleden.
Elke sectie wordt apart toegelicht op deze site.