Klachtenregeling

Mochten er meningsverschillen bestaan tussen u en een van onze leden, waar u samen niet uitkomt, dan kunt u een beroep doen op de geschillencommissie.

De federatie TMV beschikt over een geschillenreglement dat van toepassing is.
Om uw klacht kenbaar te maken kunt het klachtenformulier invullen en tezamen met de gevraagde bewijsstukken toesturen aan het secretariaat van de Federatie TMV. Dit kan per mail aan federatie-tmv@wispa.nl of per post naar Federatie TMV, Postbus 90154, 5000 LG TILBURG.

Wat zijn de kosten voor het indienen van een klacht?

Aan het behandelen van uw klacht zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 150,- welke u kunt overmaken op bankrekening NL25ABNA0542019426 t.n.v. de Federatie TMV. Vermeld daarbij “Klacht, uw naam en de naam van het lid waarover u klaagt”. Als de geschillencommissie u gelijk geeft, krijgt u het betaalde bedrag terug.