Zoeken in:

Toetsmatrijzen

Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen met succes te kunnen afleggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs.
De toetsmatrijs geeft het kennisniveau aan dat de Federatie TMV wenselijk acht voor taxateurs,
makelaars en veilinghouders die na het behalen van het examen in aanmerking willen komen voor persoonscertificering van vakbekwaamheid.

Op dit moment is nog niet voor alle examens een toetsmatrijs beschikbaar. De meest opgevraagde beschikbare toetsmatrijzen zijn hieronder weergegeven. Verder treft u in de rechter kolom aanvullende toetsmatrijzen aan.

Literatuurlijsten

Klik hier voor het overzicht van de beschikbare literatuurlijsten.