Zoeken in:

Examengelden

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende tarieven (te vermeerderen met btw) van kracht:

Taxateursexamens
€ 1500,- bij 1 kandidaat
€ 1250,- bij 2 of meer kandidaten, mits werkzaam bij dezelfde onderneming
€ 750,- bij gedeeltelijk herexamen
€ 350,- juridisch examen makelaar

Veilinghoudersexamen
De kosten van het veilinghouders examen bedragen € 1250,- (te vermeerderen met btw) voor de syllabus incl. 1x theoretisch + 1x praktijkexamen.

De bedragen zijn exclusief btw en gelden per persoon.
Het examengeld dient voorafgaand aan een examen te worden voldaan. Er wordt daarvoor via mail een factuur toegezonden.