Examen

Om u als taxateur te kunnen certificeren voor een bepaald vakgebied, dient u in bezit te zijn van het TMV vakdiploma. Dit diploma ontvangt u als u het examen, georganiseerd door de Federatie TMV, met goed gevolg hebt afgelegd. Zoals vermeld in het examenreglement staan alle examendata onder voorbehoud, omdat men (o.a.) afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.

De examendagen voor het theorie-examen in 2017 zijn onder voorbehoud woensdag 12 april en woensdag 11 oktober. Kort voorafgaand zal de datum definitief kunnen worden vastgesteld.

De praktijkexamens zijn in de maanden juni en december gepland. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat eerst het theorie-examen behaald dient te worden alvorens men zich op kan geven voor een praktijkexamen.Ook hiervoor geldt dat kort voorafgaand de datum definitief wordt vastgesteld.
Om kenbaar te maken dat u een bepaald examen wilt afnemen gelieve een mail te sturen aan het examensecretariaat via info@federatie-tmv.nl met daarin:

  • het ingevulde aanvraagformulier (Word versie); aanvraagformulier (PDF versie)
  • 2 door aanvrager opgestelde taxatierapporten waarvan de klantgegevens zijn geanonimiseerd
  • uw curriculum vitae;
  • kopie ID bewijs;
  • het examensecretariaat zorgt er na ontvangst van uw aanvraag voor dat u een link toegestuurd wordt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie waarmee u een “verklaring omtrent het gedrag” moet aanvragen die voorafgaand aan het examen bij het examensecretariaat moet zijn ontvangen.

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Afhankelijk van het vakgebied vindt het praktijkexamen op dezelfde dag als het theorie-examen plaats. Wat de kandidaat moet kennen en kunnen om het examen succesvol af te leggen staat omschreven in de zgn. toetsmatrijs. Meer informatie over het voorbereiden op het examen vindt u hier.

Indien de kandidaat niet slaagt voor het theorie- en/of praktijkexamen, kan de kandidaat zich opgeven voor het herexamen.

Klik hier voor de examengelden.